Moliyaviy natijalar

2022 yil

Moliyaviy natijalar 1-chorak

 

2021 yil

Moliyaviy natijalar 1-chorak

Moliyaviy natijalar 2-chorak

Moliyaviy natijalar 3-chorak

Moliyaviy natijalar 4-chorak

 

2020 yil

Moliyaviy natijalar 1-chorak

Moliyaviy natijalar 2-chorak

Moliyaviy natijalar 3-chorak

Moliyaviy natijalar 4-chorak